HEM OM SMARTROOM VERKSAMHET DIGITAL ORDERGUIDE KONTAKT LOGGA IN English flag
Logotype SMARTROOM

OM SMARTROOM

Anpassa teknik efter människors behov

Företaget grundades 2014 av Hans Samuelsson.
Han är utbildad Dataingenjör och har drygt 2 decenniers erfarenhet av arbete med
Assistive Products - Tekniska Hjälpmedel till människor med funktionsnedsättning och äldre

Assistive Products används bland annat för att minska en fysisk - eller kognitiv funktionsnedsättning.

KNX - HEMAUTOMATION

Intresset för att kunna styra och övervaka omgivningen, har alltid funnits sedan examensarbetet på ingenjörsutbildningen 1996.
Arbetet genomfördes i en fullt handikapputrustad demonstrationslägenhet på ett Forskningsinstitut i Volmarstein, Tyskland. Uppdraget bestod i att en person med funktionsnedsättning skulle kunna styra och övervaka sin våning - ett Smartroom.
Läs mer om arbetet.

I början på 2014 började företaget att arbeta med hemautomation baserad på KNX-teknik.
Hans Samuelsson certifierades då som KNX-partner.

ISO-STANDARDS I MEDTECH-BRANSCHEN

Hans Samuelsson har medverkat till att göra skillnad för branschen genom att under 14 års tid
arbeta nationellt och internationellt med CEN- och ISO-standardisering i de tekniska kommitteerna:

  1. ISO/TC173 Assistive products
  2. CEN/TC293 Assistive products for persons with disability
  3. SIS/TK344 Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning/AG6 Rullstolar

Han har även varit ordförande i den svenska arbetsgruppen SIS/TK344/AG6 under 3 års tid.

VERKSAMHET

VERKSAMHET

Företaget arbetar med Rehabiliteringsteknik, Välfärdsteknik och Internet of Things, IoT.
Produkter och Tjänster utvecklas för att göra skillnad för människor i vårt samhälle och
personal i Medtech-branschen.

Digitalisering eller digital transformation – den genomgripande process där ny teknik stöper om samhället i grunden.
Digital teknik används i vår vardag bland annat för att öka trygghet, delaktighet eller självständighet för
en person som har eller riskerar att få en funktionsnedsättning.

DIGITAL ORDERGUIDE

Smartroom har digitaliserat processen med att registrera beställnings-/offertunderlag vid beställning av individanpassad rullstol. Prototyper av Digital Orderguide har utvecklats för några rullstolsmodeller.

Medelåldern ökar bland den svenska befolkningen. Allt fler människor lever dessutom sjuka under lång tid då sjukvården är framgångsrik med att förlänga mångas liv trots svåra sjukdomar. Behovet av Medtech-branschens produkter och tjänster ökar och förmågan att leverera ställs på stora prov med förutsättningarna i den svenska välfärden.
En viktig uppgift är därför att snabbt prova ut och beställa individanpassade rullstolar till människor med funktionsnedsättning och andra som har behov av rullstol.

Vid beställning av komplett individanpassad rullstol fyller förskrivare och hjälpmedelskonsulent i dagsläget i en orderguide i pappersformat som beställningsunderlag. En eller flera personer måste i varje ärende manuellt avkoda innehållet och registrera data i datasystem liknande webSESAM och SESAM2.

Ett av flera problem med orderguiden i pappersformat är att man enkelt kan göra många valfria inställningar och välja tillbehör som inte är möjliga att kombinera i verkligheten. Att rätta till valen engagerar ofta flera personer i utleveranskedjan, och kräver mängder av dyrbar arbetstid. Medför dessutom vanligen försenad leverans till slutanvändaren.

K N X

Företaget arbetar även med individuellt anpassade anläggningar för hemautomation.

KNX-teknik med ett urval av dess funktioner
KNX är den globala standarden för alla funktioner inom hem- och fastighetsautomation. KNX-teknik reglerar funktioner i hem eller större fastigheter, där bilden visar ett litet urval av tillgängliga funktioner.

En anläggnings olika funktioner kan styras och övervakas med hjälp av:

  • rösten
  • synen
  • rörelser
  • fjärrkontroll
  • mobiltelefon
  • surfplatta etc.

DIGITAL ORDERGUIDE

DIGITAL ORDERGUIDE

Smartroom har digitaliserat processen med att registrera beställnings-/offertunderlag vid beställning av
individanpassad rullstol.

Avancerad produktdesign, digitalteknik och modern datateknik gör det möjligt att förenkla beställningsprocessen och skapa en användarvänlig webbapplikation. Samtliga omöjiga kombinationer, så kallade NoGo-värden, filtreras bort.

Registrering av information görs genom att fylla i uppgifterna i de olika dataformulären som tillsammans utgör ett komplett beställnings-/offertunderlag.

Digital Orderguide kan enkelt anpassas till olika verksamheter. Både Tillverkare av rullstolar samt Förskrivare inom kommuner och landsting kan använda Digital Orderguide för sin respektive verksamhet.
Ett komplett beställnings-/offertunderlag kan presenteras med olika data.
Tillverkare har möjlighet att få Beställnings-/Offertunderlag med artikelnummer och prisuppgifter som bland annat baseras på tecknade ramavtal eller för geografiska regioner.
Kommuner och landsting har möjlighet att få Beställningsunderlag baserat på egna lokala artikelnummer som direkt registreras, alternativt importeras, som underlag till order i lokalt datasystem.

Noggranna tester visar att webbläsaren Microsoft Edge inte stödjer alla funktioner som dataformulären har utrustats med. Webbläsaren ger full funktionalitet för att registrera all information, men återger inte all information på rätt sätt på bildskärmen.
Smartroom rekommenderar därför att använda någon av de testade webbläsarna Google Chrome, Safari, Firefox och Opera.

En Sessions-Cookie används för att uppnå full funktionalitet vid registrering av data i dataformulär.

För mer information om Cookies och Policy för hantering av personuppgifter, se Policy för personuppgifter.


KONTAKT

KONTAKT

Helsingborg, Sweden
+46 702 16 39 06
hans.samuelsson@smartroom.se

Lämna ett meddelande: