Policy för personuppgifter

Uppdaterad 2018-10-20

Smartroom (”vi”, ”oss”, ”vår”) strävar efter att skapa total trygghet för dig när du använder våra digitala tjänster.

Vi har klara verksamhetsdirektiv om att använda dina personuppgifter ansvarsfullt och med respekt för din integritet, och naturligtvis även i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, inklusive Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (allmän dataskyddsförordning).

1. Kontaktuppgifter

Vi är personuppgiftsansvariga i relation till den insamling och behandling av personuppgifter som sker vid användningen av våra digitala tjänster.
Om du har frågor, vänligen kontakta:

Smartroom
Bagaregatan 12
SE-254 41 Helsingborg
E-post: hans.samuelsson@smartroom.se
Telefonnummer: +46 702 16 39 06

2. Insamling av dina personuppgifter

Vi samlar in ett antal uppgifter om dig och din användning av våra digitala tjänster för de ändamål som framgår i avsnitt 3 nedan.

De uppgifter vi samlar in är
 • uppgifter som automatiskt samlas in vid bruk av våra digitala tjänster, inklusive IP-adresser, information om typ av webbläsare och vilka sidor du har besökt (vanligtvis via cookies).
 • 3. Användning av dina personuppgifter

  Vi använder dina personuppgifter enbart för att:
  • kunna leverera önskade tjänster,
  • säkra driften av våra digitala tjänster, inklusive vår hemsida
  • förebygga, upptäcka och utreda bedrägerier eller annan olovlig aktivitet
  • uppfylla våra juridiska skyldigheter och för att kunna dokumentera, utöva och försvara lagliga rättigheter.

  I relation till punkterna leverans och drift använder vi cookies.
  Du kan läsa mer om vår användning av cookies i avsnitt 8 längre fram.

  4. Överföring av personuppgifter till tredje part

  Vi kan föra över dina personuppgifter till de kategorier tredje parter som framgår nedan:
  • tjänsteleverantörer som hjälper till att underhålla våra tjänster, inklusive webbhotell
  • tredje parter som levererar produkter eller tjänster i samband med registrering av information i digital orderguide

  5. Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

  Vi behandlar dina personuppgifter i överensstämmelse med denna personuppgiftspolicy, eftersom det är nödvändigt för att:
  • ingå eller uppfylla ett avtal med dig, inklusive att tillhandahålla de tjänster och den service som du har efterfrågat
  • uppfylla våra rättsliga skyldigheter, inklusive i relation till årsredovisning och bokföring

  6. Skydd och lagring av dina personuppgifter

  Vi tar din säkerhet på stort allvar och vill alltid se till att nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsföreskrifter är implementerade för att skydda dina personuppgifter mot icke auktoriserad eller olovlig behandling samt mot förstörelse, förlust, ändring, missbruk eller offentliggörande.

  Vi lagrar dina personuppgifter på datorer med begränsad åtkomst, som är placerade i övervakade lokaler, och våra säkerhetsföreskrifter kontrolleras löpande för att avgöra om de personuppgifter vi behandlar hanteras på ett försvarbart sätt och i enlighet med dataskyddsförordningen.

  De personuppgifter som vi samlar in om dig kommer att bli lagrade i enlighet med tabellen nedan, om inte längre lagring krävs enligt lag:

  Personuppgifter Lagringsperiod
  Personuppgifter som mottagits med avsikt att ingå eller uppfylla ett avtal med dig, inklusive i samband med att du skapar en profil på vår hemsida eller beställer en prenumeration. Upp till 3 år efter att avtalet uppfyllts eller så länge lagring krävs enligt lag (exempelvis för att leva upp till kraven i bokföringslagen).

  7. Cookies

  En cookie kan innehålla text, tal eller exempelvis ett datum och är i grunden en fil som är lagrad på din dator, surfplatta eller mobiltelefon.

  Det är inte ett program och kan inte innehålla virus. Eftersom cookien befinner sig hos dig är det alltid möjligt för dig att titta på, ändra eller ta bort dessa cookies. Det gör du i dina webbläsarinställningar.

  Vi använder cookies till basal funktionalitet på sajten.
  Här samlar vi in information om vem som är inloggad. om din dator har besökt oss förut, IP-nummer och så vidare.
  Vi har ingått biträdesavtal med våra partners som därmed också är förpliktade att skydda personuppgifterna.
  Vi överför/byter inte uppgifter med aktörer som vi inte har EU-giltiga personuppgiftsavtal med.

  8. Dina rättigheter

  Du har enligt Dataskyddsförordningen ett antal rättigheter i anslutning till vår behandling av dina personuppgifter:
  • Rätt att se personuppgifterna (insynsrätt)
   Du har rätt få insyn i de uppgifter om dig som vi behandlar samt ytterligare ett antal uppgifter.
  • Rätt till korrigering (rättelse)
   Du har rätt att få oriktiga uppgifter om dig själv rättade.
  • Rätt till radering
   I särskilda fall har du rätt att få uppgifter om dig raderade, innan tiden för den allmänna raderingen infaller.
  • Rätt till begränsning av behandling
   Du har vid vissa tillfällen rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsade. Om du har rätt till begränsad behandling får vi framgent endast behandla uppgifterna – med undantag för lagring – med ditt samtycke eller där rättsliga krav kan fastslås, göras gällande eller försvaras, eller för att skydda en person eller viktiga samhällsintressen.
  • Rätt till invändningar
   Du har vid vissa tillfällen rätt att invända mot vår eller lagenlig behandling av dina personuppgifter. Du kan också invända mot att dina uppgifter behandlas för direkt marknadsföring.
  • Rätt att överföra uppgifter (dataportabilitet)
   Du har vid vissa tillfällen rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att utan hinder få dessa personuppgifter överförda från en personuppgiftsansvarig till en annan.
  • Rätten att återta samtycke
   Du har rätt att när som helst dra tillbaka ett eventuellt samtycke, som ligger till grund för behandlingen av dina personuppgifter. I vissa fall kan detta kräva att du själv aktivt tar bort ditt login och raderar eventuella cookies i din webbläsare.

  Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du också rätt att lämna in ett klagomål hos Datainspektionen.
  Du hittar Datainspektionens kontaktuppgifter på www.datainspektionen.se.

  Du kan läsa mer om dina rättigheter i Datainspektionens vägledning om de registrerades rättigheter, som du också hittar på www.datainspektionen.se

  Om du vill använda dig av dina rättigheter kan du kontakta oss via hans.samuelsson@smartroom.se eller via kontaktuppgifterna i avsnitt 1.

  9. Ändringar i denna personuppgiftspolicy

  Denna policy för personuppgifter kommer löpande att uppdateras på vår hemsida.

  Mer om cookies

  Webbplatsägare och kontaktinformation
  Denna webbplats drivs och ägs av:

  Smartroom
  Bagaregatan 12
  SE-254 41 Helsingborg
  E-post: hans.samuelsson@smartroom.se
  Telefonnummer: +46 702 16 39 06

  Vad är en cookie?
  En cookie är en liten textfil som vi sparar på datorn för att hålla koll på vad som händer under ditt besök och för att känna igen din dator. En cookie innehåller endast text, är inte ett program och innehåller inte virus.
  Webbplatsens användning av cookies
  Cookies är nödvändiga för att få webbplatsen att fungera.
  Om du vill avvisa eller radera dina cookies
  Avvisa cookies:

  Du kan alltid vägra cookies på din dator genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Var du hittar inställningarna beror på vilken webbläsare du använder. Tänk dock på att om du gör detta så finns det många funktioner och tjänster, du inte kan använda, eftersom dessa funktioner och tjänster förutsätter att webbplatsen kan komma ihåg de val du gör. Du kan stänga av cookies från Google Analytics här.

  Ta bort cookies:
  Cookies som du tidigare har accepterat kan lätt raderas. Om du använder en PC/dator med en nyare webbläsare kan du radera cookies genom att använda kortkommandon:CTRL + Skift + Delete.
  Fungerar kortkommandon inte bör du börja med att ta reda på vilken webbläsare du använder och klicka sedan på lämplig länk:
  Kom ihåg:
  om du använder flera webbläsare, ta bort cookies i dem alla. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari med flera iPhone, iPad och annat från Apple Telefoner med Android styrsystem Telefoner med Windows 7.
  Har du frågor?

  Om du har synpunkter eller frågor som rör vår information och/eller behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.
  Cookie-deklaration uppdateras varje månad av cookieinformation.com.
  Om du har några frågor, skriv till info@cookieinformation.com
  Cookie-deklaration uppdaterades senast 2018-10-10.

  Nödvändiga
  Nödvändiga cookies hjälper dig att göra en hemsida användbar, genom att aktivera grundläggande funktioner såsom sidnavigering åtkomst till säkra områden på hemsidan. Hemsidan kan inte fungera optimalt utan dessa cookies.
  Funktionella
  Funktionella cookies gör det möjligt att spara uppgifter som ändrar hemsidans utseende eller funktioner. T.ex ditt föredragna språk eller de region som du befinner dig i.
  Ditt samtycke gäller för domänen: smartroom.se