Logotype
Logotype
Logga in Om Verksamhet Digital Orderguide
SMARTROOM
First Online Digital Orderguide
DIGITAL ORDERGUIDE
Smartroom har utvecklat en webbapplikation för att online registrera beställningsunderlag vid beställning av individanpassad rullstol.
VERKSAMHET
VERKSAMHET
DIGITAL ORDERGUIDE

Digital orderguide är ett egenutvecklat datasystem, en mångsidig digital plattform som kan laddas med data och logiska flöden.

Datateknik kombinerat med en webbapplikation som används för kommunikation med användare förenklas och kvalitetssäkras registrering av data.
Samtliga omöjliga kombinationer filtreras bort i en kedja av händelser. All data som genereras vid registrering kan enkelt exporteras till databas eller datasystem.

Datasystemet kan enkelt anpassas till olika branscher och organisationer.

Orderguide K-serie 2.0 - en världsunik webbapplikation

Smartroom har skapat en användarvänlig webbapplikation Orderguide K-serie 2.0. Den används för att online registrera ett underlag till beställning av individanpassad rullstol Küschall K-serie 2.0.

Det är den första webbapplikationen i sitt slag i världen, och är ett resultat av ett framgångsrikt samarbete med produktexperter på Invacare Sverige AB . Den är nu i drift för Medtech-branschen i Sverige.
Sida för länkhjul och drivhjul Sida för länkhjul och drivhjul Sida för länkhjul och drivhjul Sida för länkhjul och drivhjul Sida för länkhjul och drivhjul Sida för länkhjul och drivhjul Sida för länkhjul och drivhjul
Orderguide K-serie 2.0 kan användas av privatpersoner, Hjälpmedelskonsulenter samt Förskrivare inom kommuner, regioner och andra verksamheter.

All data som genereras vid online registrering sammanställs till ett Beställningsunderlag.
Underlaget presenteras på bildskärmen och bifogas även som bilaga i
e-postmeddelande som skickas till berörda personer.

Slutlig beställning av rullstolen genomförs enligt organisationens ordinarie beställningsrutiner - men med Beställningsunderlag från Orderguide K-serie 2.0 som ett komplett underlag.
ORDERGUIDE.SE
Företaget driver webbplatsen orderguide.se. Sajten där webbapplikation Orderguide K-serie 2.0 har sin hemmaarena.
K N X
Företaget arbetar även med individuellt anpassade anläggningar för hemautomation. KNX utgör den globala ISO-standarden för alla funktioner inom hem- och fastighetsautomation.
KNX-teknik reglerar olika funktioner i hem och större fastigheter. Läs mer
KNX-teknik med ett urval av dess funktioner
En KNX-anläggnings olika funktioner kan styras och övervakas med hjälp av:
  • rösten
  • synen
  • rörelser med armarna
  • fjärrkontroll
  • mobiltelefon
  • surfplatta, dator etc.
Hans Samuelsson certifierades 2014 som KNX-partner.
Logotype KNX partner
OM SMARTROOM
OM SMARTROOM
Företaget grundades 2014 av Hans Samuelsson.

Han har varit verksam i Medtech-branschen sedan 1996 efter avslutad ingenjörsutbildning.

Produkter och Tjänster utvecklas för att göra skillnad för människor i vårt samhälle.

Företaget arbetar med Rehabiliteringsteknik, Datateknik, Digitalteknik och Internet of Things.

Företaget driver webbplatsen orderguide.se.
Hans Samuelsson
Hans Samuelsson
Rehabilitation Engineer, BSc
Varför heter företaget Smartroom?
Examensarbetet på ingenjörsutbildningen startade det stora intresset för att kunna styra och övervaka sin omgivning.

Arbetet genomfördes i en fullt handikappanpassad demonstrationslägenhet på ett Forskningsinstitut i Volmarstein, Tyskland. Uppgiften bestod i att konfigurera en lösning och installera teknisk apparatur så att funktionshindrade personer kan styra och övervaka omgivningen i lägenheten - ett Smartroom.
Läs mer om arbetet (på tyska)

ISO-STANDARDS I MEDTECH-BRANSCHEN
Hans Samuelsson har medverkat till att göra skillnad för branschen genom att under 14 års tid arbeta nationellt och internationellt med CEN- och ISO-standardisering.
Internationella tekniska kommitteer (TC)
  • CEN/TC293 Assistive products and accessibility
  • ISO/TC173 Assistive products
Ordförande i den svenska arbetsgruppen (AG)
  • SIS/TK344/AG6 Rullstolar